Klauzula informacyjna (rekrutacja)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) dalej jako „RODO” informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apator Telemetria Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Portowej 13B, tel. 59 720 51, office@telemetria.eu.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

  3. Z Inspektorem Ochrony Danych w Apator Telemetria Sp. z o.o. – p. Kamilą Maciejewską, może Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu e – mail: inspektor.apator@coreconsulting.pl lub numerem telefonu: 535 889 710.

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane polskim podmiotom z grupy APATOR (http://www.apator.com/pl/grupa-apator/o-nas/struktura) w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dwa lata od dnia złożonej aplikacji.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.