Klauzula informacyjna (kontakt)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) dalej jako „RODO” informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apator Telemetria Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Portowej 13B, tel. 59 720 51, office@telemetria.eu.

  2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Apator Telemetria Sp. z o.o. – p. Kamilą Maciejewską, może Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu e – mail: inspektor.apator@coreconsulting.pl lub numerem telefonu: 535 889 710.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez dwa lata od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody.

  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8. Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.