mapa strony kontakt do ulubionych

[ Założenia systemu ]
Na skróty:

[ Innowacyjny system telemetryczny ]

 • XXI wiek - nowe możliwości
  Technologia XXI wieku otworzyła przed radiową transmisją danych nowe przestrzenie. Dzieki zaawansowanym rozwiązaniom elektronicznym i informatycznym urządzenia nadające i odbierające sygnal radiowy w pasmach zwolnionych od jakichkolwiek opłat i licencji mogą dziś pokryć zasięgiem dowolny obszar zurbanizowany. Połączone w sieć stają się idealnym rozwiązaniem problemów telemetrycznych firm takich jak przedsiębiortwa z branży energetyki cieplnej, elektrycznej, gazowniczej i wodociągowej.
 • autorski system firmy Apator - od projektu do produktu
  Apator Telemetria Spółka z o.o. jest twórcą i producentem innowacyjnego rozwiązania telemetrycznego. Obejmuje ono zarówno urządzenia odczytujące i transmitujące dane z dowolnego typu ciepłomierzy, wodomierzy, liczników prądu oraz gazu oraz węzłowych urządzeń peryferyjnych jak również aplikacje informatyczne zarządzające systemem.
[ Funkcje systemu ]
 • odczyt, gromadzenie i transmisja danych dostępnych w licznikach bez ograniczeń co do ilości
 • odczyty na żądanie, bardzo małe czasy dostępu do danych
 • transmisja danych z wejść impulsowych (np. wodomierze, liczniki prąu oraz gazu)
 • możliwość podłączenie dodatkowych czujników do systemu (np. czujnik alarmu, czujnik zalania, czujnik ciśnienia, i inne)
 • transmisja danych do/z regulatorów oraz sterowników - transmisja dwukierunkowa (sterowanie pracą online)
 • pokrycie zasięgiem każdego obszaru zurbanizowanego
 • zdalna zmiana oprogramowania oraz konfiguracji bez konieczności fizycznego kontaktu z urządzeniem
 • każde urządzenie jest wielofunkcyjne (router komunikacyjny LAN/radio, retransmiter sygnału do kolejnego węzła, moduł telemetryczny)
 • pełna integracja z istniejącymi systemami informatycznymi
 • bezkosztowa eksploatacja
[ Kompleksowy system telemetryczny ]
 • zdalne zarządzanie i monitoring pracy węzła
 • transmisja danych do i z regulatorów oraz sterowników
 • odczyt ciepłomierzy, wodomierzy, licznków prądu i gazu oraz urządzeń peryferyjnych bez ograniczeń co do ilości
 • pełna integracja z istniejącym oprogramowaniem finansowo - księgowym
 • analiza stanu i zarządzanie siecią on-line
 • gromadzenie danych historycznych
[ System inteligentny - Plug&Play ]
 • system jest "otwartą platformą" - w pełni skalowalną wraz z rozwojem przedsiębiorstwa
 • system współpracuje z dowolnymi typami urządzeń w węzłach - teraz i w przyszłości
 • Apator-SUPPORT - gwarancją kompatybilności systemu telemetrycznego zastosowanymi w przyszłości rozwiązaniami technicznymi
 • automatyczny rozwój systemu wraz z rozwojem przedsiębiorstwa
 • zarządzanie siecią z dowolnego pulpitu administracyjnego
 • UWAGA: wymiana ciepłomierza, wodomierza lub licznika prądu albo gazu nie pociąga za sobą konieczności wymiany urządzenia telemetrycznego
[ Elementy Systemu ]
 • Moduł Apator Base - stacja bazowa, retransmiter
 • Moduł Apator RF Client - węzłowy moduł telemetryczny
 • Aplikacja City Network - oprogramowanie sterujące i diagnostyczne
 • Aplikacja Ciepło WWW - oprogramowanie zarządzające danymi
[ Standardowe wyposażenie modułów telemetrycznych ]
 • interfejsy do komunikacji z licznikami typu: RS232, RS422, RS485, M-Bus, petla prądowa i inne
 • możliwość rozbudowy systemu o odczyt, czujników ciśnienia, wejścia/wyjscia, zalania, czujników alarmowych, itp.
[ Koszty ]
 • utrzymanie systemu jest bezkosztowe
 • transmisja danych jest bezabonamentowa
 • istnieje możliwość wykupienia licencji pasma płatnego z mocą nadawania do 2 W
[ Gwarantowana jakość ]
 • własna linia montażowa SMD
 • precyzja montażu elementów elektronicznych - 10 µm
 • system zarządzania jakością procesu projektowo-produkcyjnego zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001
[ Montaż ]
 • nie wymaga dodatkowych modułów komunikacyjnych
 • nie wymaga specjalistycznego sprzętu instalatorskiego
 • czas montażu - 10 min/węzeł
[ Parametry modułów radiowych ]
 • moduł ISM_1: częstotliwość 433 MHz z mocą nadawania do 10 mW
 • moduł ISM_2: częstotliwość 868 MHz z mocą nadawania do 500 mW
 • moduł ISM_3: częstotliwość 433 MHz z mocą nadawania do 2 W *
 • moduł ISM_4: częstotliwość 868 MHz z mocą nadawania do 2 W *
  *) pasmo licencjonowane przez UKE (opłata roczna od 600 do 2000 pln)
[ Aplikacja "City Network" ]
 • wizualizacja połączeń pomiędzy modułami telemetrycznymi
 • pełna diagnoza stanu pracy sieci telemetrycznej
 • odczyty na żądanie wszystkich podłączonych urządzeń
 • zdalna zmiana parametrów pracy i połączeń bez konieczności wchodzenia do węzła
 • zdalna aktualizacja oprogramowania modułu telemetrycznego
 • optymalizacja pracy sieci ze względu na czas dostępu (autorouting)
 • przyjazny, intuicyjny interfejs graficzny
[ Aplikacja "Ciepło - WWW" ]
 • dostęp do wszystkich danych możliwy poprzez publiczną sieć Internet
 • odczyt i zapamiętywanie stanu podłączonych dodatkowych urządzeń pomiarowych (np. wodomierze)
 • autoryzacja dostępu do danych pomiarowych dla wybranych grup odbiorców
 • praca w systemie Unix/Linux
 • oprogramowanie oparte o bazę danych SQL służące do gromadzenia i udostępniania archiwalnych danych pomiarowych
 • generowanie wykresów: temperatur, mocy, przepływu, energii, o dowolnie zadanym czasie
 • gromadzenie informacji o błędach odczytanych z licznika
 • błędy są dekodowane i przedstawione w postaci tekstu
[ Schemat ideowy ]


powiększ schemat
Apator Base Unit: Moduł WAN Ethernet typu Base Unit zainstalowany np. na dachu wysokiego budynku. Radio link 420-480 MHz, 810-890 MHz, <= 500mW lub większej
Apator PC interface
Sieć LAN
Centrala: system odczytu energii, system fakturowania, zarzadzanie regulatorami, monitorowanie zdarzeń alarmowych;
Apator RF Client
Regulator, sterownik
Licznik
Hub komunikacyny
Interfejs pomiarowy: dodatkowy wodomierz, czujnik cisnienia, czujnik alarmu (PIR).

[ nasz adres jak do nas dojechać pomoc techniczna napisz do nas linki ]
© 2007 Infocity