mapa strony kontakt do ulubionych

[ Pobranie plików ]

[ Ciepło-WWW ]
Aplikacja Ciepło-WWW to oprogramowanie oparte o bazę danych SQL służące do gromadzenia i udostępniania archiwalnych danych pomiarowych. Baza udostępnia wgląd do wszystkich danych historycznych poprzez publiczną sieć Internet oraz zawiera autoryzację dostępu do danych pomiarowych dla wybranych grup odbiorców. Jedną z funkcjonalności aplikacji jest generowanie wykresów: temperatur, mocy, przepływu, energii oraz innych odczytywanych parametrów w dowolnie zadanym czasie.
Instrukcja obsługi PDF, 35.8 MB

[ City Network ]
Aplikacja City Network to "informatyczne serce" całego Systemu Telemetrii Apator. Wizualizuje w sposób graficzny połączenia pomiędzy modułami telemetrycznymi oraz nadzoruje routingiem drzew radiowych. Jedną z funkcjonalności programu jest odczyt na żądanie lub automatyczny wszystkich lub wybranych podłączonych urządzeń, zdalna zmiana parametrów pracy radiomodemów bez konieczności wchodzenia do węzła czy też zdalna aktualizacja oprogramowania modułu telemetrycznego poprzez sieć Internet.
Instrukcja obsługi PDF, 13.9 MB

[ Microsys Promotic ]
PROMOTIC to kompleksowe obiektowe SCADA narzędzie programowe do wytwarzania aplikacji, które monitorują, sterują i wyświetlają procesy technologiczne w najróżniejszych sferach przemysłu. W pakiecie PROMOTIC są wbudowane wszelkie niezbędne komponenty do wytwarzania rozległych i prostych systemów monitoringu i sterowania.
Aplikacja Microsys Promotic WWW
Instrukcja obsługi WWW

[ System Apator Telemetria ]
Apator Telemetria Spółka z o.o. jest twórcą i producentem innowacyjnego rozwiązania dedykowanego dla aglomeracyjnych sieci ciepłowniczych. Obejmuje ono zarówno urządzenia odczytujące i transmitujące dane z dowolnego typu ciepłomierzy, wodomierzy oraz węzłowych urządzeń zarządzających, jak również systemowe aplikacje informatyczne.
Wprowadzenie do Systemu Apator Telemetria DOC, 100 KB
Opis Systemu Apator Telemetria DOC, 954 KB
Prezentacja Systemu Apator Telemetria PDF, 14.3 MB
Schemat poglądowy Systemu Apator Telemetria PDF, 11.1 MB

[ Referencje ]
Listy referencyjne firm, w których Apator wdrożył autorski system telemetryczny.
Sydkraft EC Słupsk WWW, 43 KB
PEC Malbork WWW, 51 KB
MPCK Koksik Reda WWW, 85 KB

[ nasz adres jak do nas dojechać pomoc techniczna napisz do nas linki ]
© 2007 Infocity