mapa strony kontakt do ulubionych

[ Nasz adres ]

Apator Telemetria Spółka z o.o.
Portowa 13B, 76-200 Słupsk
tel. +48 59 720 51 14, fax: +48 59 720 51 27

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000290726
NIP: 839-303-86-00
Kapitał zakładowy: 100 000 pln, wpłacony w całości

Bank Zachodni WBK S.A. O/Słupsk
Konto: 04 1090 2763 0000 0001 0779 8976

http://www.telemetria.eu

[ nasz adres jak do nas dojechać pomoc techniczna napisz do nas linki ]
© 2007 Infocity